रोशन तल्कोट − Kalakarita

रोशन तल्कोट

रोशन ‘तल्कोटे’ का चार मुक्तक

रोशन ‘तल्कोटे’ का चार मुक्तक

आइतबार, चैत्र ११, २०७४

रोशन 'तल्कोटे' प्यारमा धेरै प्यार प्यार भएर होला मन प्यासी मुटु कायर भएर होला आफैलाई उसले देवदास घोषित गरिसक्यो शायद बैराग एक सार भएर होला ।। *** नजिकिनु सुम्सुमाउनु मसाला थियो र ...